Bli representant

Tänk på att vi ställer som krav att det ska finns minst en i personalen som har floristutbildning. Alternativt ange minst två referenser inom branschen som kan styrka yrkeskompetensen.